કેલ્શિયમ - હાડકાના સ્વાસ્થ્યની ચાવી

કેલ્શિયમ આપણા શરીર માટે છે, કોઈપણ ઇમારત માટે ઇંટો શું છે. આપણા શરીરમાં સૌથી વધુ વિપુલ પ્રમાણમાં ખનિજ છે, કેલ્શિયમ હાડકા અને દાંતની રચના અને જાળવણી માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ડેરી ઉત્પાદનોની વધતી જતી ભેળસેળ અને શાકાહારી આહારના ઉદભવને કારણે, આપણા આહારમાં કેલ્શિયમની પૂરતી માત્રા સહિત, મુશ્કેલ બની ગયું છે. આ હાડકાના સ્વાસ્થ્યને બનાવવા અને જાળવવા માટે સંતુલિત પૂરક જરૂરી બનાવે છે. આ બ્લોગ કેલ્શિયમ સપ્લીમેન્ટ્સ અને તેઓ જે લાભો આપે છે તે અંગેના મુખ્ય પ્રશ્નોની ચર્ચા કરે છે.